Lykiltölur

Kennitölur 2009 2010 2011 2012 2013
Úttekt (GWh) 15.906 16.165 16.287 16.652 17.108
Töp (GWh) 354 331 324 339 378
Töp sem hlutfall af notkun 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,2%
Rekstrartekjur 13.294 12.846 11.903 12.344 13.875
Fjárfestingahreyfingar 3.385 1.338 830 2.211 6.408
Fjárfestingahreyfingar sem hlutfall af rekstrartekjum 25,5% 10,4% 7,0% 17,9% 46,2%
Rekstrarhagnaður (EBIT) 6.951 6.341 5.440 5.306 6.568
Rekstrarhagnaður (EBIT) sem hlutfall af rekstrartekjum 52,3% 49,4% 45,7% 43,0% 47,3%
Almennur rekstrarkostnaður * 2.337 2.401 2.550 3.187 3.209
Almennur rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum 17,6% 18,7% 21,2% 25,8% 23,1%
Hagnaður 1.471 3.563 840 800 2.183
Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum 11,1% 27,7% 7,1% 6,5% 15,7%
Eignir 73.676 70.513 74.679 74.873 77.608
Eigið fé 8.322 11.622 12.462 13.263 15.446
Skuldir 65.354 58.891 62.217 61.610 62.162
Arðsemi eiginfjár 20,2% 42,8% 7,2% 6,4% 16,5%
Eiginfjárhlutfall 11,3% 16,5% 16,7% 17,7% 19,9%
Lengd loftlína 3.071 3.054 3.055 3.055 3.061
Lengd jarð- og sæstrengja 109 146 147 147 158
Stöðugildi í árslok 93 95 94 106 114

Fjárhæðir í mkr.

Útreikningur lykilstærða

*      Almennur rekstrarkostnaður = rekstrargjöld – afskriftir – kerfisþjónusta og töp

**     Arðsemi eigin fjár = hagnaður/eigið fé í upphafi árs

***    Eiginfjárhlutfall = eigið fé/eignir