Styrking landshlutakerfa

Vel heppnuð framkvæmd

Lagning nýs sæstrengs til Vestmannaeyja á mettíma sumarið 2013 er dæmi um vel heppnaða framkvæmd til að styrkja landshlutakerfið á Suðurlandi. Styrkingar landshlutakerfanna miða að því að auka afhendingaröryggi innan svæðanna en þær skila sér ekki alltaf strax að fullu vegna annmarka í meginflutningskerfinu. Verður svo enn um sinn.

Styrking landshlutakerfa

Afhendingaröryggi raforku hefur verið minna í svæðisbundnum flutningskerfum Landsnets en meginflutningskerfinu. Markvisst hefur verið unnið að úrbótum og frá 2010-2013 er búið að verja ríflega 5 milljörðum króna í styrkingu landshlutakerfanna. Um 6 milljarðar eru eyrnamerktir átakinu 2014-2016.

Hvað er framundan?

Á Vesturlandi er verið að undirbúa hringtengingu milli Ólafsvíkur og Grundarfjarðar með lagningu jarðstrengs og nýjum aðveitustöðvum. Einnig verður ráðist í byggingu nýrrar aðveitustöðvar á Akranesi.

Á Suðurlandi er hafin undirbúningur lagningar strengs milli Selfoss og Þorlákshafnar sem bætir afhendingaröryggi á Selfossi, í Hveragerði og í Þorlákshöfn. Undirbúningur að byggingu nýs tengivirkis í Eyjum og hækkun rekstrarspennu nýja sæstrengsins úr 33 í 66 kV er hafinn. Jafnframt er í bígerð að ráðast í frekari styrkingar á Suðurlandskerfinu svo það anni fyrirsjáanlegri álagsaukningu. Má þar m.a. nefna jarðstreng milli Hellu og Hvolsvallar, í stað Hellulínu 2, og endurnýjun tengivirkis á Hvolsvelli.

Fyrir vestan er spennir Landsnets í Mjólká fulllestaður og nauðsynlegt að bæta við nýjum spenni fljótlega til að auka flutningsgetu inn á svæðið og auka afhendingaröryggi. Einnig er verið að skoða hringtengingu á sunnanverðum Vestfjörðum og þá meðal annars horft til væntanlegra Dýrafjarðarganga.

Lestun aflspenna í öðrum tengipunktum landshlutakerfanna hefur aukist samhliða vaxandi álagi og er spennir í Varmahlíð t.d. orðinn þunglestaður í ákveðnum rekstrartilvikum.

Til framtíðar stefnir Landsnet að enn frekari styrkingu svæðisbundnu kerfanna með aukinni áherslu á tvöföldun tenginga og milli svæða til að bæta afhendingaröryggi. Þar er tekið mið af fyrirhuguðum iðnaðarsvæðum, samkvæmt skipulagsáætlunum sveitarfélaga, og einnig horft til rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða.

fjarfestingar_ari_graf

Landshlutakerfin eru oftast rekin á 66 kV spennu. Við endurnýjun þeirra eru almennt lagðir jarðstrengir, enda er kostnaður við þá metinn nokkurn veginn til jafns við kostnað við loftlínur á þessu spennustigi. Tæplega 90 km hafa verið lagðir í jörðu á 132 kV, 66 kV og 33 kV spennu á síðustu 10 árum. Þar af eru tæplega 40 km í landshlutakerfunum.